Zboża

Nasiona porcjowane / 50 tys. nasion oraz 80 tys. nasion / – Cena netto za jednostkę – zł

Przy płatności gotówkowej rabat: 10 zł do j.s. 80 tys., 8 zł do j.s. 50 tys., Zapytaj przedstawiciela o dodatkowe rabaty.

OFERTA  KUKURYDZY 2023 / 2024

OdmianyHodowca odmianyPrzeznaczenie
Nasiona porcjowane 80 tys.
Mas 43.P
FAO 280 – 290 
MAS Seeds
(Francja)
HULK + Agrostart
FAO 250
K / Z
KISSMI + Kort-Vigor
FAO 250 – 260
Caussade
(Francja)
K / Z
DANUBIO + Opti Plus
FAO 240
SAATBAU
(Austria)
K / Z
BAOBI
FAO 250 – 260
Caussade
(Francja)
K / Z 
EDUARDO + Opti Plus
FAO 210 – 220 
SAATBAU
(Austria)
K / Z
DORKA 
FAO 190
Agro Seed Haus
(Węgry)
Z / K
ROSOMAK+ Super Power
FAO 250
HR Smolice
(Polska)
Z / K

Odmiana ROSOMAK w sezonie 2024 będzie kompleksowo zaprawiona mikrobiologicznym preparatem Super Power.  

Wpływa korzystnie na wegetację roślin poprzez stymulowanie ich wzrostu. Po jego zastosowaniu wzrasta efektywność pobierania przez rośliny składników mineralnych (N, P i Fe). Następuje również synteza fitohormonów, które stymulują rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnych roślin, a także wpływa na obniżenie poziomu etylenu, który w wysokim stężeniu niekorzystnie wpływa na ukorzenianie się roślin.

OdmianyHodowca odmianyPrzeznaczenie
Nasiona porcjowane 50 tys.
SHINY
FAO 210
MAS Seeds
(Francja)
BARULA
FAO 230  
MAS Seeds
(Francja)
Z
MAS 23M
FAO 250
MAS Seeds
(Francja)
Z
MAS 306P
FAO 260
MAS Seeds
(Francja)
 MEANDROS
FAO 230 – 240 
Freiher von Moreau 
(Niemcy)
K / Z
SM VISTULA 
 FAO 210 – 220 
HR Smolice
(Polska)
Z
SM WAWEL
FAO 230
HR Smolice
(Polska)
Z
UŁAN
FAO 270
HR Smolice
(Polska)
K / Z
SM KONKURENT
FAO 250
HR Smolice
(Polska)
K / Z
SM BORYNA
FAO 250
HR Smolice
(Polska)
K / Z
SM POMERANIA
FAO 200
HR Smolice
(Polska)
K / Z
SM PERSEUS
FAO 250
HR Smolice
(Polska)
K / Z

W sezonie 2023 / 2024 dostępne będą za dodatkową opłatą następujące odmiany zaprawione:

KORIT 420 FS:

 • MAS 43.P, HULK, BAOBI – Cena jednostki siewnej (80 tys.) nasion kukurydzy wzrasta dodatkowo o
  65 zł netto.
 • ROSOMAK – Cena jednostki siewnej (80 tys.) nasion kukurydzy wzrasta dodatkowo o 56 zł netto.

OPTI Plus’em:

 • UŁAN, MEANDROS – Cena jednostki siewnej (50 tys.) nasion kukurydzy wzrasta dodatkowo o
  40 zł netto.

Odmiana KISSMI w sezonie 2024 będzie kompleksowo zaprawiona KORT-Vigor’em (KORIT 420FS + REDIGO M + OPTICOAT – mikroelementy Zn, Mn + biostymulant). 

To system ochrony kukurydzy, który powoduje:

 • szybki start, 
 • zabezpiecza zasiewy przed ptakami; 
 • zabezpiecza przed chorobami grzybowymi, 
 • wzmacnia system korzeniowy, 
 • polepsza witalność i odporność na wiosenne chłody oraz chroni przed ptakami.  

Odmiany DANUBIO oraz EDUARDO w sezonie 2024 będą kompleksowo zaprawione OPTI Plus’em (Nawóz donasienny P, Zn + KORIT 420FS).  To system ochrony kukurydzy, dzięki zawartości kilku substancji aktywnych o działaniu fungicydowym, repelentu chroniącego przed ptakami i nawozu donasiennego do poprawy zaopatrzenia roślin w fosfor (P) i cynk (Zn) stanowi doskonałą ochronę kukurydzy. OPTI Plus zapewnia dobry start wegetacji kukurydzy zmniejszając skutki okresów stresowych.  

Odmiana HULK w sezonie 2024 będzie kompleksowo zaprawiona Agrostart’em. Skład:1. Biostymulator – poprawia wchłanianie dostępnych składników odżywczych i lepsze ukorzenianie. 2. Środek grzybobójczy – ochrona grzybobójcza i przeciwko resztkom środków w glebie. Zalety: * Wigor początkowy – zwiększa liczbę kiełkujących roślin, ich jednorodność i wigor; *Powierzchnia korzenia – zwiększa powierzchnię korzeni i odżywienie roślin;

Zadbaj o jakość kiszonki !!!
P R O M O C J A !!!

Przy zakupie nasion kukurydzy Premiksy Over Group do zakiszania pasz :

Silac Strong 500 g ( na 50 – 80 ton paszy ) – 215,00 zł/szt. – 195,00 zł/szt. Premiks dodatków do kiszonki na bazie 6 szczepów bakterii fermentacji mlekowej, przeznaczony do pasz objętościowych traw, lucerny, kukurydzy. Obniża pH zakiszanego materiału, wytwarza kwasy negatywnie działające na grzyby i drożdże co obniża zagrzewanie i psucie się paszy.

Jesteśmy do waszej dyspozycji :

Arek          513 – 192 – 556

Biuro        513 – 192 – 600